Nguyễn Anh Tú

GIỚI THIỆU

Xin chào, tôi là xxxxx. Tôi đam mê thiết kế UI / UX và Thiết kế web. Tôi là một Nhà phát triển Front-end có tay nghề cao và thành thạo các công cụ Thiết kế đồ họa như Photoshop và Sketch.

Email:
tu.lqd.163@gmail.com
Liên hệ:
+84907042323
Quê quán:
HCM

Kỹ Năng Chuyên Môn

Adobe Photoshop
HTML
CSS
JavaScript
Sketch
Adobe XD

Kinh Nghiệm Làm Việc

Frontend Developer tại Creative Agency
Tháng 5, 2015 - Hiện tại

Tận dụng các agile frameworks để cung cấp tóm tắt mạnh mẽ cho các tổng quan cấp cao. Các phương pháp tiếp cận lặp đi lặp lại đối với chiến lược doanh nghiệp thúc đẩy tư duy hợp tác để nâng cao giá trị tổng thể.

Frontend Developer tại Creative Agency
Tháng 5, 2015 - Hiện tại

Tận dụng các agile frameworks để cung cấp tóm tắt mạnh mẽ cho các tổng quan cấp cao. Các phương pháp tiếp cận lặp đi lặp lại đối với chiến lược doanh nghiệp thúc đẩy tư duy hợp tác để nâng cao giá trị tổng thể.

Frontend Developer tại Creative Agency
Tháng 5, 2015 - Hiện tại

Tận dụng các agile frameworks để cung cấp tóm tắt mạnh mẽ cho các tổng quan cấp cao. Các phương pháp tiếp cận lặp đi lặp lại đối với chiến lược doanh nghiệp thúc đẩy tư duy hợp tác để nâng cao giá trị tổng thể.


SỞ THÍCH

Tận dụng các agile frameworks để cung cấp tóm tắt mạnh mẽ cho các tổng quan cấp cao. Các phương pháp tiếp cận lặp đi lặp lại đối với chiến lược doanh nghiệp thúc đẩy tư duy hợp tác để nâng cao giá trị tổng thể.