GIỚI THIỆU

Sinh viên năm 3 trường đại học văn lang chuyên ngành quan hệ công chúng. Hiện tại em đang tronh quá trình kiến tập và chưa có kinh nghiệm, em muốn được thử sức và trải nghiệm với những công việc mới mẻ để trau dồi kiến thức cho bản thân và tích luỹ kinh nghiệm.

Kỹ Năng

Giao tiếp
Học hỏi
Sáng tạo

SOCIALS

  • LinkedIn :
  • Facebook :https://www.facebook.com/ndxzz?mibextid=LQQJ4d
  • Twitter :

Kinh Nghiệm

    SỞ THÍCH

    Du lịch, truyền thông, khám phá và thử sức