GIỚI THIỆU

hòa đông vui vẻ, ham học hỏi, thích tìm hiểu công nghệ

Kỹ Năng

java
C#
C++
javacript

SOCIALS

  • LinkedIn :
  • Facebook :
  • Twitter :

Kinh Nghiệm

    SỞ THÍCH

    thể thao, du lịch, nghe nhạc