Chương trình thực tập

 • Làm sao để có thể xem những công việc mà tôi đã nộp đơn?

  Bạn có thể xem những Hồ sơ xin việc bạn đã nộp bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp chuột vào Báo cáo Nộp Đơn Trực Tuyến.

 • Tôi có biết được những nhà tuyển dụng nào đã xem Hồ Sơ Xin Việc của tôi và họ đã xem mấy lần không ?

  Hệ thống xem Hồ Sơ Xin Việc sẽ giữ lại số lần xem Hồ Sơ Xin Việc của bạn cho nhà tuyển dụng khi họ lấy Hồ sơ của bạn ra khỏi kho dữ liệu. Nếu bạn nộp đơn trực tuyến, nhà tuyển dụng nhận Hồ sơ của bạn qua email và trong trường hợp này không thể đếm được thông qua hệ thống xem Hồ sơ. Tuy nhiên, Hồ sơ của bạn vẫn được đưa đến nhà tuyển dụng, cho phép họ truy cập vào Hồ sơ của bạn trong kho dữ liệu có thể tìm thấy. Điều đó làm tăng số lần xem Hồ sơ của bạn.

 • Những mức độ bảo mật nào tôi có thể áp dụng đối với Hồ Sơ Xin Việc của tôi?

  Bạn có ba khả năng bảo mật khi nhập Hồ Sơ Xin Việc của bạn trên Ejob:

  Có thể tìm thấy: Khi điền Hồ Sơ Xin Việc của bạn, bạn nên chọn chế độ Không Bảo Mật. Điều này khiến cho nhà tuyển dụng có thể thấy được thông tin liên lạc, quá trình làm việc và những người tham khảo của bạn.

  Bảo mật và Có thể tìm thấy: Việc lưu trữ bảo mật Hồ Sơ Xin Việc của bạn nhằm giữ riêng biệt thông tin liên lạc của bạn, đại diện nhà tuyển dụng và những tham khảo nhưng Hồ sơ Xin Việc của bạn vẫn có thể được nhà tuyển dụng tìm thấy. Đó là sự lựa chọn của bạn khi liên lạc với nhà tuyển dụng. Chọn Lưu bảo mật Hồ Sơ Xin Việc trên màn hình thông tin liên lạc lưu trữ bảo mật Hồ Sơ Xin Việc của bạn. Nếu bạn muốn giấu tên nhà tuyển dụng hiện nay của bạn, hãy chọn Present (Hiện nay) như là ngày cuối cùng cho công việc hiện nay của bạn trên màn hình Quá trình Làm việc của người xây dựng.

  Không thể tìm thấy: Hồ Sơ Xin Việc của bạn không trên mạng, do đó nhà tuyển dụng không thể tìm thấy. Tuy nhiên, Hồ Sơ Xin Việc của bạn vẫn còn lưu giữ trong dữ liệu của chúng tôi và bạn có thể gửi nó cho nhà tuyển dụng khi nào bạn nộp trên mạng. Chúng tôi không theo dõi những ai đã xem Hồ sơ của bạn, và bạn chỉ có thể biết nhà tuyển dụng nào đã xem Hồ sơ của bạn nếu họ liên lạc với bạn.

Nếu bạn không tìm thấy câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi !

Liên hệ