Ứng Viên

Hoàng Gia Nguyễn

Hoàng Gia Nguyễn

Ngành: Công nghệ phần mềm

I'm an intern on my way to becoming a successful developer. As a hardworking and enthusiastic college student, I am actively pursuing a degree in the IT field and striving to achieve excellence. I am eager to utilize my knowledge and communication skills to effectively contribute to your company in an internship position. I am dedicated, hardworking, sociable, agile, and committed to being a trustworthy and valuable member of the team

HTML Python CSS Java
2173401210247 - Nguyễn Phạm Linh An - 71K27KDTM06

2173401210247 - Nguyễn Phạm Linh An - 71K27KDTM06

Ngành: Kinh Doanh Thương Mại

I'm In The Design Industry With 10 Years Of Experience.

Tin học cơ bản MVC ASP.Net SQL
2173401010269 - Nguyễn Phương Thi - 71K27QTKD06

2173401010269 - Nguyễn Phương Thi - 71K27QTKD06

Ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Em là một sinh viên năm 3 năng động, ham học hỏi, có niềm đam mê với việc làm việc với con người và mong muốn phát triển bản thân để đem lại nhiều kết quả thành công trong công việc.

Tin học văn phòng Tìm kiếm thông tin Giao tiếp Làm việc nhóm