Ứng Viên

Nguyễn Khánh Huy

Nguyễn Khánh Huy

Ngành: Công nghệ phần mềm

I'm In The Design Industry With 10 Years Of Experience.

Reactjs MVC ASP.Net SQL
 Trần Thị Ánh Nhi

Trần Thị Ánh Nhi

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

I'm In The Design Industry With 10 Years Of Experience.

Reactjs MVC ASP.Net SQL
Lê Khắc Huy

Lê Khắc Huy

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Automation tester, Funny, Active

Reactjs MVC ASP.Net SQL
VĂN KHẢ TRÂN

VĂN KHẢ TRÂN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

fun, sociable

python html&css C++ SQL
Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

I'm In The Design Industry With 10 Years Of Experience.

Reactjs MVC ASP.Net SQL