Kiến Tập
 • Huyện Mai Sơn

Thực Tập Sinh Kế Toán

Trang trí không gian

Mô tả công việc

Hỗ trợ nhóm cho công việc hằng ngày như: Giấy tờ, hóa đơn, thanh toán, phần mềm…
Tham gia vào những hoạt động hằng ngày của phòng kế toán: Chứng từ hóa đơn, nhập xuất hàng hoán, sẽ hướng dẫn sử dụng phần mềm_ Bravo, thiết bị văn phòng, internet banking, XNK hàng hóa

Yêu cầu công việc

Điều kiện và công việc

-  Sinh viên năm 3 hoặc năm 4

- Có khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng anh

- Thành tạo vi tính văn phòng, excel…

- Cận thận, chăm chỉ và nhiệt huyết

-Làm toàn thời  gian hoặc 1 tuần 3 buổi trong 2 tháng

Kỹ năng và khả năng

Điều kiện và công việc

-  Sinh viên năm 3 hoặc năm 4

- Có khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng anh

- Thành tạo vi tính văn phòng, excel…

- Cận thận, chăm chỉ và nhiệt huyết

-Làm toàn thời  gian hoặc 1 tuần 3 buổi trong 2 tháng

Phúc lợi

- Hỗ trợ phí ăn trưa
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Lương thỏa thuận

~ 2.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Trang trí không gian
 • Địa điểm
  Huyện Mai Sơn
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  3 năm trước
 • Ngày hết hạn
  01/01/2022