Toàn Thời Gian
 • Huyện Mai Sơn

Thư Ký Văn Phòng, Digital Marketing

Thiết kế quảng bá sản phẩm

Mô tả công việc

Thư Ký văn phòng: Soạn thảo văn bản, nhập dữ liệu khách hàng, 
Digital marketing:  Onlines sales & marketing sản phẩm, mass email to customers, báo giá

Phổ biến thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

Phổ biến khi phỏng vấn

Kỹ năng và khả năng

Phổ biến khi phỏng vấn

Phúc lợi

Phổ biến khi phỏng vấn

Mức lương

5.000.000 ₫ - 6.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Thiết kế quảng bá sản phẩm
 • Địa điểm
  Huyện Mai Sơn
 • Loại công việc
  Toàn Thời Gian
 • Ngày đăng
  3 năm trước
 • Ngày hết hạn
  08/01/2022