SINH HOẠT CÔNG DÂN CHUYÊN ĐỀ TẬP TRUNG - K23-NHÓM 2 VÀ K24-KCT

Ngày Thứ Giờ Thực hiện Khách mời Sinh viên
07/09/2020 Hai 13:30 - 17:00 1. TTHTSV
2. Đoàn trường
3. Hội Sinh viên
 
 • Sinh viên khóa 23 – nhóm 2
 • Sinh viên khóa 24 khoa Công nghệ Thông tin
08/09/2020 Ba 7:30 - 11:30 1. TTHTSV
2. Đoàn trường
3. Hội Sinh viên
 
 • Sinh viên khóa 24 – nhóm 1
08/09/2020 Ba 13:30 - 17:00 1. TTHTSV
2. Đoàn trường
3. Hội Sinh viên
 
 • Sinh viên khóa 24 – nhóm 2
13/09/2020 Chủ nhật 7:30 - 11:30 1. TTHTSV
2. Đoàn trường
3. Hội Sinh viên
 
 • Sinh viên khóa 24 – nhóm 3
13/09/2020 Chủ nhật 13:30 - 17:00 1. TTHTSV
2. Đoàn trường
3. Hội Sinh viên
 
 • Sinh viên khóa 22 khoa Kiến trúc
 • Sinh viên khóa 22 khoa Xây dựng
 • Sinh viên khóa 22 khoa Kỹ thuật
 • Sinh viên khóa 23 – nhóm 1

Ghi chú:

 • Sinh viên khóa 23 – nhóm 1: sinh viên khóa 23 các ngành thuộc khoa Kế toán; khoa Quản trị Kinh doanh; khoa Tài chính – Ngân hàng; khoa Thương mại; khoa Du lịch; khoa Luật; khoa Xã hội và Nhân văn.
 • Sinh viên khóa 23 – nhóm 2: sinh viên khóa 23 các ngành thuộc khoa Ngoại ngữ; khoa Công nghệ Thông tin; khoa Kiến trúc; khoa Kỹ thuật; khoa Mỹ thuật và Thiết kế; khoa Công nghệ; khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông; khoa Xây dựng.
 • Sinh viên khóa 24 – nhóm 1: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Quản trị Kinh doanh; khoa Tài chính – Ngân hàng; khoa Thương mại; khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học; khoa Dược.
 • Sinh viên khóa 24 – nhóm 2: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Kế toán; khoa Du lịch; khoa Ngoại ngữ; khoa Xã hội và Nhân văn; khoa Công nghệ.

Sinh viên khóa 24 – nhóm 3: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Luật; khoa Kiến trúc; khoa Kỹ thuật; khoa Mỹ thuật và Thiết kế; khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông; khoa Xây dựng.