Thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) vừa có Công văn số 2191/CNTT-PM gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH.

Theo đó, từ ngày 29/10/2021, Trung tâm CNTT sẽ điều chỉnh Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH số để chuyển các tin nhắn sang gửi qua thư điện tử (email) gồm:

- Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con).
- Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.
- Thông báo mã xác thực (OTP).
- Thông báo nộp thành công hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân.
- Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong.

Trường hợp người dân chưa có thông tin email khi đăng ký giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung email để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

  Báo Bảo Hiểm Xã Hội