CÔNG TY MARINA LANDCAPE VIỆT NAM

CÔNG TY MARINA LANDCAPE VIỆT NAM

Về Chúng Tôi

Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực, tiền thân là Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp được thành lập theo QĐ số 29/QĐ-TCHC, ngày 23/2/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV. Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với xu thế phát triển và nhiệm vụ mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên, được sự đồng ý của Nhà trường.

CÔNG TY MARINA LANDCAPE VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Job-icon

  Liên hệ

  0349878349
 • Job-icon

  Email

  vnhr@marinaco.com
 • Job-icon

  Website

  https://hcmussh.edu.vn/tvhn

Đánh giá: