Trung Tâm Phát Triển Năng Lực Sinh viên

Trung Tâm Phát Triển Năng Lực Sinh viên

Về Chúng Tôi

Trung tâm Phát triển năng lực sinh viên Đại học Văn Lang hỗ trợ sinh viên cải thiện kết quả và hiệu quả học tập, chọn ngành và nghề phù hợp với năng lực và sở thích. Trung tâm phát triển năng lực sinh viên có nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên; Tổ chức những hoạt động và dịch vụ hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp và quản lý hoạt động thực tập; Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội; và Các nhiệm vụ khác…

Trung Tâm Phát Triển Năng Lực Sinh viên

Thông tin doanh nghiệp

CS 3 DHVL
 • Job-icon

  Liên hệ

  0287 1099 224
 • Job-icon

  Email

  qhdn@vlu.edu.vn
 • Job-icon

  Website

  ejob.vlu.edu.vn; career.vlu.edu.vn

Đánh giá: