Toàn Thời Gian
 • Thành phố Cần Thơ

An Ninh Mạng

Thiết kế quảng bá sản phẩm

Mức lương

THỎA THUẬN
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Thiết kế quảng bá sản phẩm
 • Địa điểm
  Thành phố Cần Thơ
 • Loại công việc
  Toàn Thời Gian
 • Ngày đăng
  2 năm trước
 • Ngày hết hạn
  02/04/2022