Kiến Tập
 • Tỉnh Bình Dương

I-Glocal - Accounting/Tax Consultant Staff

Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Thủ Công

Mức lương

5.000.000 ₫ - 8.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Thủ Công
 • Địa điểm
  Tỉnh Bình Dương
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  3 năm trước
 • Ngày hết hạn
  21/04/2021