Kiến Tập
 • Thành phố Hải Phòng

Luki Vietnam Tuyển Nhân Viên Phát Triển Kinh Doan

Trang trí không gian

Mức lương

8.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Trang trí không gian
 • Địa điểm
  Thành phố Hải Phòng
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  3 năm trước
 • Ngày hết hạn
  08/05/2021