Kiến Tập
 • Tỉnh Tiền Giang

Cộng Tác Viên Tư Vấn Tài Chính

Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Thủ Công

Mức lương

5.000.000 ₫ - 8.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Thủ Công
 • Địa điểm
  Tỉnh Tiền Giang
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  3 năm trước
 • Ngày hết hạn
  30/05/2021