Kiến Tập
 • Tỉnh Điện Biên

Sales Executive

Giám đốc quản lý thiết kế sáng tạo

Mức lương

5.000.000 ₫ - 8.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Giám đốc quản lý thiết kế sáng tạo
 • Địa điểm
  Tỉnh Điện Biên
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  2 năm trước
 • Ngày hết hạn
  30/01/2022