Kiến Tập
 • Tỉnh Quảng Nam

Môi Giới Tập Sự

Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Công Nghiệp

Mức lương

5.000.000 ₫ - 8.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Công Nghiệp
 • Địa điểm
  Tỉnh Quảng Nam
 • Loại công việc
  Kiến Tập
 • Ngày đăng
  2 năm trước
 • Ngày hết hạn
  11/02/2022