Thực Tập
 • Huyện Mai Sơn

Thực Tập Sinh Biên Dịch

Trang trí không gian

Mức lương

3.000.000 ₫ - 4.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Trang trí không gian
 • Địa điểm
  Huyện Mai Sơn
 • Loại công việc
  Thực Tập
 • Ngày đăng
  2 năm trước
 • Ngày hết hạn
  30/03/2022