Thực Tập
 • Huyện Mai Sơn

Qc/Tester Intern

Trang trí không gian

Mô tả công việc

Training method: Online/Working from home

Yêu cầu công việc

Training & working hour: Monday - Friday, 9:00AM – 6:00PM (lunch time from 12am to 13pm).

Kỹ năng và khả năng

Training & working hour: Monday - Friday, 9:00AM – 6:00PM (lunch time from 12am to 13pm).

Phúc lợi

Monthly intern allowance: 5,000,000 VND/per month
Can work full time immediately for DXC after internship within 2 years commitments.

Mức lương

5.000.000 ₫ - 6.000.000 ₫
Tổng quan công việc
 • Vị trí tuyển:
  Trang trí không gian
 • Địa điểm
  Huyện Mai Sơn
 • Loại công việc
  Thực Tập
 • Ngày đăng
  2 năm trước
 • Ngày hết hạn
  28/04/2022